Myszkowkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

42-300 Myszków, ul. M.C.Skłodowskiej 6c, tel./fax 34 313-13-67

Wyszukiwarka

Statystyki

Dzisiaj 2
Wczroraj 28
Tydzień 55
Miesiąc 392
Wszystkie 42717
  • Obraz 1
  • Obraz 2
  • Obraz 3

O nas

Spis treści
O nas
Zarząd Spółki
Rada Nadzorcza Spółki
Podstawowe dane firmy
Wszystkie strony

W dniu 26 maja 1999 roku Członkowie Zarządu Gminy w Myszkowie przedłożyli, przed notariuszem mgr Eugenią Gielniewską prowadzącą Kancelarię Notarialną w Myszkowie przy ulicy Kwiatkowskiego Nr 7, uchwałę Nr 56/VI/99 Rady Miejskiej w Myszkowie z dnia 22 kwietnia 1999 roku w przedmiocie podziału składników mienia Zarządu Budynków Komunalnych w likwidacji w Myszkowie w celu utworzenia jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą Myszkowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego.

W utworzonej spółce z ograniczoną odpowiedzialnością Gmina Myszków objęła wszystkie udziały i pokryła je aportem rzeczowym stanowiącym część mienia gminnego będącego w Zarządzie Budynków Komunalnych w Myszkowie.

Aktualnie TBS zatrudnia 13 osób na pełnym etacie : 8 osób w zakresie administrowania, 5 osób ekipa remontowa.Zarząd Spółki jest jednoosobowy:

Prezes Zarządu – Celina Wierzchowska

Prokurenci:
- Piotr Wieliczko
- Anna MazanekRada Nadzorcza Spółki składa się z trzech członków:


Przewodniczący Rady Nadzorczej – Jerzy Wiktor Łączkowski,
Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej – Aneta Gajda,
Sekretarz Rady Nadzorczej – Monika Malinowska.Podstawowe dane firmy:

  • Kapitał zakładowy 7 939 469,50 PLN
  • NIP 5771771005
  • REGON 151499554
  • KRS 0000134963
  • Rachunek bankowy w PKO BP nr 19 1020 2498 0000 8202 0018 0307