Myszkowkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

42-300 Myszków, ul. M.C.Skłodowskiej 6c, tel./fax 34 313-13-67

Wyszukiwarka

Statystyki

Dzisiaj 2
Wczroraj 28
Tydzień 55
Miesiąc 392
Wszystkie 42717

Polityka jakości

   Misją Myszkowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest zaspokajanie, na najwyższym możliwym poziomie, wszystkich potrzeb mieszkaniowych ludności Myszkowa i okolic.

   W tym celu Spółka prowadzi procesy inwestycyjne, modernizacyjne i remontowe oraz zarządza własnymi zasobami mieszkaniowymi, a także powierzonymi nieruchomościami.

   Myszkowskie TBS Spółka z o.o. realizując powyższą misję ciągle doskonali wdrażaną POLITYKĘ JAKOŚCI dążąc do osiągnięcia następujących celów:
 

  • wzrost zadowolenia najemców TBS i mieszkańców wspólnot z powodu podnoszenia poziomu i jakości świadczonych usług w zarządzanych zasobach,
  • rozpoznawanie potrzeb inwestycyjnych, modernizacyjnych i remontowych oraz ich realizacja na najwyższym możliwym poziomie jakości,
  • aktywne i partnerskie uczestnictwo w procesie podejmowania decyzji remontowych przez wspólnoty mieszkaniowe,
  • unowocześnianie posiadanej bazy sprzętowej, tak aby możliwe było efektywne i konkurencyjne wykonawstwo usług będących w ofercie spółki,
  • ciągle szkolenie i podnoszenie kwalifikacji pracowników spółki w kierunku sprostania wzrastającym wymaganiom naszych klientów,
  • współpraca ze sprawdzonymi dostawcami produktów i usług gwarantujących najwyższą jakość świadczonych dostaw,
  • doskonalenie procesów organizacji i zarządzania w kierunku maksymalizacji zadowolenia klientów spółki.